1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. ИАОС ще получава в реално време данните от системите за собствени непрекъснати измервания на операторите на големи горивни инсталации

ИАОС ще получава в реално време данните от системите за собствени непрекъснати измервания на операторите на големи горивни инсталации

Това предвиждат промени в Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

Промени в нормативната уредба задължават операторите на големи горивни инсталации да осигуряват непрекъснато подаване в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на измерените чрез собствен мониторинг валидирани половинчасови или средночасови стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно условията в издадените комплексни разрешителни. Обменът на информация ще е в реално време.


Това предвиждат промени в Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, публикувани за обществено обсъждане. Според действащата към момента нормативна уредба, Изпълнителната агенция по околна среда, както и регионалните инспекции получават информацията под формата на месечен и годишен доклад.


С измененията се цели да се създаде правна регламентация за своевременно представяне на данните от собствени непрекъснати измервания на контролните органи. Записите от тези данни ще могат да се ползват като доказателствено средство за установяване и доказване на нарушения на законодателството, свързано с опазване на околната среда.
Според измененията Изпълнителната агенция по околна среда ще осигури достъп в реално време на съответната регионална инспекция, в чийто териториален обхват е разположена горивната инсталация.


Прилагането на предложените нормативни промени ще допринесе за осъществяване на своевременен и ефективен контрол за спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и за качество на въздуха. Въвеждането на подобен механизъм е от особено значение както за целите на Закона за опазване на околната среда, който предвижда включително защита на човешкото здраве, така и за постигането на една от основаните цели на Директива 2008/50/ЕО - борбата с емисиите от замърсители при самия им източник.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.