1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Заместник-министър Николай Сиджимов участва в Шестата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда

Заместник-министър Николай Сиджимов участва в Шестата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда

Предвижда се по време на сесията на Асамблеята да бъде приета Министерска декларация и да бъдат договорени решаващи действия за справяне с тройната екологична криза, свързана с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, замърсяването на природата

Заместник-министърът на околната среда и водитe Николай Сиджимов участва в Шестата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда, която се провежда в периода 26 февруари - 1 март 2024 г. в централата на Програмата на ООН за околна среда (ЮНЕП) в Найроби, Кения.

В националното си изказване по време на сегмента на високо ниво заместник-министър Сиджимов акцентира върху необходимостта от напредък при изпълнение на Целите за устойчиво развитие и предприемане на приобщаващи, ефективни и устойчиви многостранни действия за преодоляване на тройната планетарна криза, свързана с климатичните промени, загубата на биологично разнообразие и замърсяването.

“Убедени сме, че е наложително да предприемем действия, които са по-устойчиви и водят до екологични, социални и икономически ползи. Законодателството следва да върви съвместно с промяна на бизнес моделите, потреблението на обществото и отделните индивиди и използване на биологичното разнообразие”, посочи заместник-министър Сиджимов. Той открои кръговата икономика и устойчивото управление на ресурсите като част от основните двигатели за преодоляване на планетарната криза.

“Убeдени сме, че трябва да насочим усилията си към прилагането на кръгови подходи, водещи към многостранни ползи за природата, хората и климата. Наложително е да се фокусираме върху действия за приобщаващ и справедлив преход към устойчиво производство и потребление“, сподели заместник-министър Сиджимов, като акцентира и върху ролята на младите хора в диалога и работата по екологичните теми - неразделна част от прехода към кръгова икономика.

Той подчерта необходимостта от всеобхватен подход за преодоляване на предизвикателствата чрез непрекъснато ангажиране на националните, регионалните и местните власти, частния сектор, социалните партньори, академичните среди и гражданското общество.

В рамките на проявата заместник-министър Сиджимов участва и в диалог на високо ниво, посветен на многостранните споразумения по околна среда на тема “Засилване на интерфейса наука-политика за ефективно прилагане на екологичните ангажименти“, в лидерски диалог. „Покажете ми парите: могат ли глобалните финансови системи реално да се справят с изменението на климата, загубата на природа и замърсяването?”, както и в четвъртата министерска среща на Коалицията с високи амбиции за прекратяване на замърсяването с пластмаса.

Предвижда се по време на сесията на Асамблеята да бъде приета Министерска декларация и да бъдат договорени решаващи действия за справяне с тройната екологична криза, свързана с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, замърсяването на природата. Документът ще бъде използван като принос на ЮНЕП за Срещата за бъдещето. Очаква се да бъдат приети и отделни резолюции по актуални въпроси от дневния ред по околна среда.

Асамблеята на ООН по околна среда е управителният орган на Програмата на ООН по околна среда и е най-висшестоящият световен орган за вземане на решения в тази област. Шестата сесия на Асамблеята в Найроби предоставя платформа за ускоряване на изпълнението на Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.