1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Какви са изискванията на Екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури

Какви са изискванията на Екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури

Според големината на стопанствата подпомагането е с три различни ставки

 

Изискванията в интервенцията Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури осигуряват по-голям брой на отглежданите в земеделското стопанство земеделски култури. Увеличеният брой различни култури допринася за минимизиране на рисковете за стопанството вследствие на климатичните промени (адаптация и смекчаване) чрез диверсифициране на културите.

Посредством интервенцията се цели подобряване на сеитбооборота на културите, който увеличава съдържанието на хумус и хранителни вещества в почвата и предпазва от ерозия, като се осигури наличието на постоянна почвена покривка, за да се избегне отмиването и  уплътняването на почвата. Еко схемата надгражда изискванията на ДЗЕС 7 по отношение на създаване на условия за

увеличаване броя на отглежданите култури в стопанството и минимизиране на риска от монокултурност в земеделието.

Какви са изискванията:

В земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури до 10 ха има най-малко 2 различни култури, като основната култура (културата с най-голяма площ) не превишава 90% от тези площи. Ставката е 48 евро на хектар.

В земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури между 10 ха и 30 ха има най-малко 3 различни култури, като основната култура не превишава 75% от тези площи, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 90% от тях. Ставката е 37 евро на хектар.

В земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури над 30 ха има най-малко 4 различни култури, като основната култура не превишава 75% от тези площи, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 90% от тях. Ставката е 20 евро на хектар.

За целите на еко схемата под „култура“ се разбира:

1. култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;

2. култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;

3. земя, оставена под угар;

4. треви или други тревни фуражи.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.