1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Младите фермери ще получават допълнително подпомагане на площ

Младите фермери ще получават допълнително подпомагане на площ

Те трябва да докажат, че притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство

 

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани могат да получат лица, които към момента на подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години (включително) и притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Допустими за подпомагане са ръководители на земеделски стопанства, които са:

- Физическо лице или

- Собственик на предприятието на едноличен търговец или

- Едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Подпомагането се предоставя на млади земеделски стопани, които са създали земеделско стопанство за първи път не по-рано от 5 години преди датата на подаване на първото заявление за подпомагане по интервенцията, като за създаване на стопанството се смята датата на регистрация на кандидата за подпомагане за първи път като земеделски стопанин.

Подпомагане се предоставя за цялата площ на земеделското стопанство, допустима за подпомагане по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане.

Кандидатите за подпомагане по интервенцията при първото подаване на заявление за участие по тази интервенция следва да имат една от следните придобити професионални умения и компетентности:

1. завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

2. завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

3. завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или

4. завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

5. удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа, и/или

6. свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

 

От кампания 2023 подпомагането за млади земеделски стопани е за цялата допустима площ на стопанството.

Кандидатите по интервенцията, които през предходния програмен период са получавали подпомагане по схемата за млади земеделски стопани (МЗС), могат да получат подпомагане по интервенцията МЗС за остатъка на 5-годишния предходен период, ако той все още не е изтекъл.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.