Колегиумът на МЗГ прие Наредба за производството и търговията на посевен материал от картофи

Изготвянето на документа е с цел да се хармонизира българското с европейското законодателство в тази насока.

 

Сертификация на семената от картофи чрез извършване на полска инспекция, вземане на проби и окачествяването на семената, както и контрол при предлагането им на пазар, урежда Наредба за производството и търговията на посевен материал от картофи, която днес прие Колегиумът на МЗГ. Изготвянето на документа е с цел да се хармонизира българското с европейското законодателство в тази насока.

Семената от картофи ще се предлагат на пазара като предбазови, базови и сертифицирани е записано в Наредбата, като сертификацията им ще бъде извършвана въз основа на заявление, утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Към заявлението трябва да бъдат приложени скица на поземления имот, в който се извършва семепроизводството, документ от Национална служба по растителна защита, декларация за отглежданите видове през последните 2 години.

Инспектори на ИАСАС ще проверяват от своя страна дали посевите в земеделските имоти съответстват на задължителните технологични норми и пространствената изолация на картофените семена. Изваждането на посевния материал от картофи ще става от одобрените при полска инспекция площи, след което семената ще бъдат разпределяни по сортове. Наредбата урежда и начина на опаковане и етикиране на посевния материал, според който семена предназначени за сертификация, трябва да се затварят в синтетични опаковки, опаковки от естествени материали или в контейнери, запечатани с етикети и пломби.

За окончателното издаване на сертификатите за семената от картофи са необходими документ от полска инспекция, документ от последващ контрол и документ за качество. Семената, които са внос, също ще бъдат проверявани дали издаденият сертификат на страната износител отговаря на съответните изисквания на българското законодателство за качеството на продукта и разпространението му на пазара в страната./МЗГ

 AGRO.BG

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.