Етикет: мярка
post-image
Новини Институции

От 17 май започва прием по кризисната за лозарите - „Събиране на реколтата на зелено“

От финансова подкрепа по та за събиране на реколтата на зелено могат да се възползват физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки
post-image
Новини Институции

Приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по под 4.1 за инвестиции в животновъдни стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

Kандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

От 8 април животновъдите могат да кандидатстват по 14 от ПРСР 2014-2020

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ