ПРОФЕСИЯ ЛЕСОВЪД – СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Най-значимите ЗАПЛАХИ за горите в България са природните бедствия, пожарите и незаконните действия на човека

И днес, по случай Седмица на гората продължаваме нашия разказ за дейността на лесовъдите. 

Други важни дейности, които извършват лесовъдите са стопанисването и опазването на горите.

Лесовъдът съблюдава за правилното извършване на всички планирани в горите дейности - отгледни и възобновителни сечи, добив на гъби, горски плодове и лечебни растения, пашата в горите. 

Лесовъдът следи за спазването на законите и предприема действия за предотвратяване на нарушения в гората - неправомерна сеч, незаконен лов и риболов, предизвикване на пожар и други.

Защо е необходимо да се секат дървета в гората?

За да порасне едно дърво здраво, за да бъде устойчиво на силните ветрове и тежките снегове е необходимо да бъдат създадени условия. Когато дърветата нарастват, те се нуждаят от повече място, което да им осигурява вода и хранителни вещества. Постепенно част от тях започват да изсъхват поради недостиг на вода и минерални соли. Тук особено важна е ролята на лесовъда, който трябва да прецени кои са най-здравите и качествени дръвчета, за да ги запази, тъй като те ще са гръбнакът на здравата и устойчива гора, и да махне онези, които ще пречат на нейното добро развитие и растеж. Лесовъдите маркират –отбелязват дърветата по точно определен начин и само определените по този начин дървета могат да бъдат отсичани. Тази грижа се провежда периодично през целия живот на гората. Когато тя стане на пределна възраст, сечите започват да се извършват така, че да останат най-качествените и плодовити дървета. В изредената (с по-малък брой зрели, възрастни дървета) гора има повече светлина, тя започва да ражда повече семена, които след попадане в почвата дават живот на новото поколение дървесни растения.

Най-значимите ЗАПЛАХИ за горите в България са природните бедствия, пожарите и незаконните действия на човека.

Горските пожари са стихийно бедствие. Те  оказват негативно въздействие на целите горски екосистеми - унищожават дървесната, храстовата и тревната растителност, увреждат почвата и микроорганизмите. Голяма част от представителите на горската фауна не успяват да мигрират и загиват в следствие от огъня или последиците от него.

Горските пожари нанасят негативни последици и на околната среда, чрез отделящия се при изгарянето дим, който замърсява въздуха и влошава условията и начина на живот на хората. 

През 2020 г. в горските територии у нас са възникнали общо 499 бр. пожари, като основен фактор за тях остава човешката небрежност, която е причина за 67 % от пожарите. Лесовъдите и всички горски служители участват наравно с пожарникарите в гасенето на пожарите и целогодишно следят за спазването на противопожарните правила от всички посетители и работещи в горите.


 

Материалът е част от поредицата интересни факти за гората и природата, за популярни и не толкова популярни растения и животни, обитаващи нашите гори. 

Изпълнителна агенция по горите стартира информационно-образователна инициатива „Учим и знаем за българската гора“, ориентирана към ученици от трети до шести клас.   

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.