1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. С около 50% е нараснал износа на риба и рибни продукти от България за трети страни

С около 50% е нараснал износа на риба и рибни продукти от България за трети страни

През 2014 г. се очаква общият улов на риба и други водни организми да възлезе на малко под 10 хил. тона

По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), през 2014 г. се очаква общият улов на риба и други водни организми (рапани, миди и скариди) да се задържи на ниво, близко до средното за предходните пет години, като възлезе на малко под 10 хил. тона. Конкретният размер на улова зависи от миграцията на видовете, обект на стопански риболов в Черно море и река Дунав, от състоянието на запасите, както и от климатичните условия. Последният фактор предопределя започването на миграциите с цел размножаване или отхранване, както и възможностите за извършване на стопански улов особено за дребномащабния риболовен флот.

През 2014 г. се очаква да продължи нарастването на броя на рибовъдните стопанства и съответно производството на аквакултури, за което допринася и изграждането на нови, модернизирането и увеличаването на производствени мощности с финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

По предварителни данни на НСИ, през първите четири месеца на 2014 г. са внесени общо 10 026 тона риба и рибни продукти, което е незначително над нивото от същия период на предходната година (с 0,4%).

Наблюдава се леко увеличение на вноса на риба, филета, ракообразни и мекотели с 2,8% на годишна база, докато вносът на преработени рибни продукти спада с около 19%. Основен доставчик на риба и рибни продукти през четирите месеца на 2014 г. остава ЕС със 7 106 тона (71% от общия внос за периода), което е с 0,1% повече спрямо същия период на предходната година. Вносът от трети страни нараства с 1,2% на годишна база до 2 920 тона.

По отношение на износа, през периода януари - април 2014 г. са изнесени 2 634 тона риба и рибни продукти - с 12,4% повече в сравнение със същия период на предходната година. Наблюдава се значителното нарастване на изнесените количества замразена риба, ракообразни мекотели и др. безгръбначни и на консервирани ракообразни и мекотели, докато износът на другите видове рибни продукти намалява.

От общо изнесените количества риба и рибни продукти за първите четири месеца на 2014 г., около 79% представляват вътрешнообщностна търговия със страните от ЕС (2 078 тона), а останалите 556 тона са износ за трети страни. За анализирания период износът за ЕС нараства с 5,5% на годишна база, а този за трети страни - с около 50%.

Поради специфичните особености на риболова и аквакултурното производство в страната, обикновено по-голям обем износ на риба и рибни продукти се наблюдава през втората половина на годината. Очаква се износът на риба, водни организми и рибни продукти за цялата 2014 г. да бъде малко над нивото от предходната година, като достигне около 10 хил. тона.

По данни на САПИ, през първото шестмесечие на 2014 г. цените на едро на по- голяма част от наблюдаваните видове риба, предлагани на пазара в страната, отбелязват намаление в сравнение със същия период на 2013 г. Средно за периода, най-чувствително поевтиняване се наблюдава при херингата (с 25,5%), а по-слабо изразено - при скумрията, цацата, шарана, толстолоба, пъстървата, сома, бялата риба и попчетата (с между 0,5 и 9,1%). В същото време, при цените на едро на паламуда, сафрида, хека и акулата се отчита увеличение с между 2 и 8,8%, най-съществено при акулата.

За разлика от цените на едро, през първото полугодие на 2014 г. като цяло се наблюдава леко увеличение на цените на дребно на наблюдаваните видове риба. По видове, поскъпването спрямо същия период на 2013 г. е в границите от 0,4 до 7,9%, като най-чувствително е то при скумрията и херингата, а най-слабо изразено - при цацата.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.