1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Първият LIFE проект, фокусиран върху глобалната популация на световнозастрашен вид завърши успешно

Първият LIFE проект, фокусиран върху глобалната популация на световнозастрашен вид завърши успешно

„Сигурен прелетен път“, както е краткото име на проекта, е най-мащабното начинание за опазване на вида, което обхваща на практика 100% от световната популация на червеногушата гъска

В края на май 2023 г., след почти 6 години координирани усилия на 11 организации и институции от петте ключови държави от ареала на червеногушата гъска, приключи успешно проектът „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Българското дружество за защита на птиците беше водещата организация в проекта, който се осъществи в тясно сътрудничество със Секретариата на Афро-евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA), както и международната работна група по вида към нея.

Червеногушата гъска е един от най-застрашените видове гъски в света, чиято численост е намаляла почти наполовина от началото на новото хилядолетие. Сред основните заплахи за нея са промени в местообитанията, незаконен лов, промени в земеделските практики и др. Климатичните прогнози предвиждат видът да загуби до 70% от гнездовите си местообитания в арктичната тундра.

„Сигурен прелетен път“, както е краткото име на проекта, е най-мащабното начинание за опазване на вида, което обхваща на практика 100% от световната популация на червеногушата гъска. В рамките на проекта 40 птици бяха маркирани с GPS предаватели, а на над 100 бяха поставени цветни пръстени в усилие да се събере допълнителна информация за основните заплахи за вида и най-вече за незаконния отстрел. Данните подпомогнаха работата на терен на полевите ни екипи и допринесоха за планирането на целенасочени природозащитни дейности в отделните райони на разпространение на вида.

В зимовищата на гъската бяха проведени общо 50 преброявания и мониторингови проучвания – 18 в координация между България, Румъния и Украйна и 35 в координация между Румъния и България. В Русия бяха извършени общо три проучвания с помощта на самолет и бяха проведени 10 експедиции за оценка на числеността на гъската по време на миграцията в Казахстан. Данните от проучването бяха използвани за разработване на карти на ключови области в Румъния и Казахстан в полза на усилията за опазване и ефективна работа по наблюдение на вида.

Осъществените полеви експедиции в местата на стациониране на червеногушата гъска по време на есенната миграция показаха, че популацията се стабилизира и има индикации за известно възстановяване, но числеността от 40–60,000 птици е далеч от тази от средата и края на 90-те години на ХХ век.

Екипът постигна съществени успехи в осигуряване на дългосрочната сигурност на червеногушата гъска по време на миграцията ѝ, като постигна забрана за пролетния лов в ключовите райони за вида в Русия и в Казахстан, което ще доведе до подобряване на глобалния му статус в дългосрочен план. Същевременно в Русия бяха изготвени важни стратегически документи, касаещи опазването на вида, в Румъния и Казахстан бяха приети национални планове за действие, а ключово място за есенната миграция на червеногушата гъска в Казахстан, през което минава почти цялата световна популация, определи 35% от територията си за неловна!

Екипът на проекта си сътрудничи с ловни организации и сдружения и проведе целенасочена работа и обучение на ловци и представители на правоприлагащите органи и институции, насочени към снижаване на безпокойството, незаконния отстрел и бракониерството. По време на ловния сезон се осъществиха координирани партньорски патрули в различни части от ареала на вида, които съществено допринесоха за намаляване на инцидентите през този период. Беше осъществено и първото целенасочено обезопасяване на електропреносната мрежа с дивертори в ключов район за гъската в България.

В рамките на проекта беше създадена интерактивна изложба, която на достъпен език представя проблемите и заплахите, пред които се изправя червеногушата гъска два пъти в годината по време на своята миграция, докато прелита над 6 000 км във всяка посока – един от най-дългите миграции на гъски в света! Благодарение на целенасочените и разнообразни комуникационни дейности по проекта информацията за вида и заплахите за него достигнаха до над 30 млн. души в страните, включени в проекта и извън тях. Интерактивната изложба беше показана в почти всички големи градове в четири от държавите от ареала на червеногушата гъска с превод на съответния език, и беше посетена от 40 000 души. Дейностите по проекта бяха ежегодно представяни пред повече от 4000 души в Калмикия в рамките на мероприятия, свързани с популярния ежегоден фестивал на лалетата.

„Това е може би първият проект по програма LIFE, който се фокусира върху глобалната популация на световнозастрашен вид! Същевременно той е и изключително добър пример за това какво може да постигнат международно координирани природозащитни дейности в изпълнението на вече приет международен план за действие за опазване на вида. Резултатите от проекта ще имат положителен ефект върху червеногушата гъска и много други видове в дългосрочен план дълго след приключването му!“ – заяви ръководителят на проекта и координатор на международната работна група за вида д-р Николай Петков.

Краткият отчет по проекта, който представя най-ключовите дейности и постижения, може да бъде намерен ТУК.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.