Браншови асоциции изпратиха становище до МЗХГ за подпомагането през новия програмен период на ОСП

Браншови организации от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, овощарство и биопроизводство изпратиха становище до земеделското министерство, в което настояват за преосмисляне на част от предложенията за промяна във финансирането през новия програмен период на Общата селскостопанска политика. Животновъдите от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация смятат, че предложените промени ще лишат голяма част от животновъдите от адекватна финансова подкрепа. По темата, коментар прави Янка Попова от браншовата асоциация:
“Хора, отглеждащи до 280 животни ще попаднат в тази графа "малки", а това вече не са малки стопанства, в които се отглеждат 280 бройки ДПЖ. Тези хора, те нямаха възможност за модернизция два програмни периода и натиквайки ги сега в малката програма, отново им режем възможността да участват с реална модернизация в техните стопанства. По този повод от МЗХГ ни обясниха, че тези хора, влизайки в тази малка програма, използвайки този грант, който се дава от 20 хиляди евро, биха могли да го ползват и в следващ момент да кандидатстват по схемата за инвестиции. Само че там ни притеснява и другото, по принцип как се случва кандидатстването и подписването на договори с ДФЗ. Опасяваме се, че те няма да имат реалната възможност, участвайки веднъж по малката програма, да участват и в голямата. Опасяваме се, че тази идея всъщност няма отново да стигне до хората, за да могат те да се модернизират. С грант от 20 хиляди евро всъщност можеш да направиш много малка модернизация. Ако тя ти е единствената в рамките на цял програмен период, ще изпълни ли целта си тази идея?“
В своето становище браншовите организации написаха предложения:
1.Намаляване на СПО за малките стопанства до 12 000 евро СПО
-  Да се разработят инвестиционни интервенции, вкл. преработка за малките, до 12000 евро СПО;
2.При инвестиционните мерки, за наваксване на изоставането и неравномерното разпределение на подпомагането, до сега:
-  Допустими кандидати над 12001евро СПО
-  За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в анализа към СП;
Кумулативно 40%+30%=70%, за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори.
За кандидати ГОП: +20% върху 30% за приоритетни сектори, т.е 40%+30%+20%=90%
3. Финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори;
4.Разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години;
5. Гарантиран бюджет за уязвимите, чувствителни сектори;
6. Ранкиране по сектори, което да бъде предварително дискутирано, индивидуално, с всеки сектор;
7. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на инвестиционните интервенции (инвестиции, преработка) да бъде намален до половината от така предложените – за да има средства за повече кандидати;
8. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 250 000 евро;
9. С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата помощ на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.