post-image
Пазари

Брашното закова на 600 лв. за т

Запазването на цените се дължи на поскъпването на хлебната пшеница в Турция и другите съседни на България държави в края на 2003 г.